Max Barber Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter vid utbildningar, evenemang etc. När du bokar en behandling kommer dina uppgifter som; namn, e-postadress, samt adress att sparas. 

 

Om GDPR – General Data Protection Regulation

EU:s dataskyddsförordning – EU:s data (EU) 2016/679 (GDPR) gäller för alla EU:s medlemsstater sedan 25 maj 2018. Förordningen ersätter personuppgifts-lagen (PUL). Mycket av det som omfattas av förordningen, t.ex. olika principer och begrepp, ingår redan nu i PUL. Förordningen innebär även en del förändringar för dem som hanterar personuppgifter. Det innebär bl.a. stärkta rättigheter angående personlig integritet för den enskilde. Alla som bedriver en verksamhet ska informera om hur och i vilka sammanhang datauppgifter om enskilda individer används. De ska även kunna skicka registerutdrag om någon begär det.

Sådana verksamheter som råkar ut för dataintrång behöver informera alla berörda personer och sådana intrång ska anmälas till Datainspektionen.

Vad gäller för Salong Max?

Vi upprättar personuppgifter för att kunna kontakta våra kunde vid bokning av behandling.

Dataskyddsförordningen anger att varje verksamhet ansvarar för sina lagrade uppgifter gentemot den registrerade individen. De uppgifter Max barber samlat in behandlas elektroniskt. 

Genom att boka en behandling godkänner du att Max Barber sparar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).